Informacje okresowe

W tej sekcji znajdują się raporty okresowe sporządzane na potrzeby NewConnect:

  • Raporty miesięczne
  • Raporty kwartalne
  • Raporty roczne

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:

- Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – 14 maja 2021 roku
- Raport kwartalny za II kwartał 2021 roku – 13 sierpnia 2021 roku
- Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – 15 listopada 2021 roku

Raport roczny zostanie przekazany do publicznej wiadomości dnia 19 marca 2021 roku.

Raporty kwartalne 2021:

1 kwartał 2021 roku  - Raport kwartalny 2021-1Q TELESTO SA

2 kwartał 2021 roku  -

3 kwartał 2021 roku  -

4 kwartał 2021 roku  -

 

 

 

Raport roczny za 2019 rok:

TELESTOSA_raport_roczny_2019

Załącznik_1_TELESTOSA_sprawozdanie finansowe 2019 z informacją dodatkową

Załącznik_2_TELESTOSA_sprawozdanie z działalności_2019

Załącznik_3_TELESTOSA_Sprawozdanie_Biegłego_2019

Raport roczny za 2018 rok:

TELESTOSA_raport_roczny_2018

Załącznik_1_TELESTOSA_sprawozdanie finansowe 2018 z informacją dodatkową

Załącznik_2_TELESTOSA_sprawozdanie z działalności_2018

Załącznik_3_TELESTOSA_sprawozdanie_biegłego_2018

Raport roczny za 2017 rok:

TELESTOSA_raport_roczny_2017

Załącznik_1_TELESTOSA_sprawozdanie_finansowe_2017_podpisane

Załącznik_2_Sprawozdanie_Zarządu_2017

Raport roczny za 2016 rok:

TELESTOSA_raport_roczny_2016

Załącznik_1_TELESTOSA_sprawozdanie_finansowe_2016_podpisane

Załącznik_2_TELESTO SA Sprawozdanie_Zarządu_2016

Załącznik_3_TELESTO SA Raport z badania_biegłego_rewidenta_2016

 

Pozostałe raporty roczne dostępne są w zakładce “Raporty Roczne”

 

Raporty kwartalne 2019:

1 kwartał 2019 roku  - Raport kwartalny 2019-1Q TELESTO SA

2 kwartał 2019 roku  - Raport kwartalny 2019-2Q TELESTO SA_skorygowany

3 kwartał 2019 roku  - Raport kwartalny 2019-3Q TELESTO SA

4 kwartał 2019 roku  -Raport kwartalny 2019-4Q TELESTO SA

 

 

 

Raporty kwartalne 2018:

1 kwartał 2018 roku  - Raport kwartalny 2018-1Q TELESTO SA

2 kwartał 2018 roku  - Raport kwartalny 2018-2Q TELESTO SA

3 kwartał 2018 roku  -

4 kwartał 2018 roku  -

 

 

 

Raporty kwartalne 2017:

1 kwartał 2017 roku  - Raport kwartalny 2017-1Q TELESTO SA

2 kwartał 2017 roku  - Raport kwartalny 2017-2Q TELESTO SA

3 kwartał 2017 roku  - Raport kwartalny 2017-3Q TELESTO SA

4 kwartał 2017 roku  - Raport kwartalny 2017-4Q TELESTO SA

 

 

Raporty kwartalne 2016:

1 kwartał 2016 roku  - TELESTO SA Raport kwartalny 2016 1Q

2 kwartał 2016 roku  - Raport kwartalny 2016-2Q TELESTO SA

3 kwartał 2016 roku  - Raport kwartalny 2016-3Q TELESTO SA

4 kwartał 2016 roku  - Raport kwartalny 2016-4Q TELESTO SA_

 

Pozostałe raporty kwartalne dostępne są w zakładce “Raporty Kwartalne”