Informacje okresowe > Raporty Roczne

Raport roczny za 2019 rok:

TELESTOSA_raport_roczny_2019

Załącznik_1_TELESTOSA_sprawozdanie finansowe 2019 z informacją dodatkową

Załącznik_2_TELESTOSA_sprawozdanie z działalności_2019

Załącznik_3_TELESTOSA_Sprawozdanie_Biegłego_2019

 

Raport roczny za 2018 rok:

TELESTOSA_raport_roczny_2018

Załącznik_1_TELESTOSA_sprawozdanie finansowe 2018 z informacją dodatkową

Załącznik_2_TELESTOSA_sprawozdanie z działalności_2018

Załącznik_3_TELESTOSA_Sprawozdanie_Biegłego_2018

Raport roczny za 2017 rok:

TELESTOSA_raport_roczny_2017

Załącznik_1_TELESTOSA_sprawozdanie_finansowe_2017_podpisane

Załącznik_2_Sprawozdanie_Zarządu_2017

Raport roczny za 2016 rok:

TELESTOSA_raport_roczny_2016

Załącznik_1_TELESTOSA_sprawozdanie_finansowe_2016_podpisane

Załącznik_2_TELESTO SA Sprawozdanie_Zarządu_2016

Załącznik_3_TELESTO SA Raport z badania_biegłego_rewidenta_2016

 

Raport roczny za 2015 rok:

TELESTOSA_raport_roczny_2015 Załącznik 1_TELESTOSA_sprawozdanie_finansowe_2015 Załącznik 2_TELESTOSA_sprawozdanie_zarządu_2015  Załącznik 3_TELESTOSA_raport z badania_biegłego_rewidenta_2015

 

Raport roczny za 2014 rok:

TELESTOSA_raport_roczny_2014 Załącznik 1_TELESTOSA_Sprawozdanie_Finansowe_2014 Załącznik 2_TELESTO_Sprawozdanie_Zarządu_2014 Załącznik 3_TELESTO_SA_Raport z badania_biegłego_rewidenta_2014

Raport roczny za 2013 rok:

TELESTOSA_Raport_Roczny_2013 Załącznik 1 TELESTO_SA_Sprawozdanie_Finansowe_2013 Załącznik 2 TELESTO_SA_Raport_z_badania_biegłego_rewidenta_2013

Raport roczny za 2012 rok:

TELESTO_SA_Raport_Roczny_2012 Załącznik 1 TELESTO_SA_Sprawozdanie_Finansowe_2012 Załącznik_2_Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport roczny za 2011 rok:

TELESTOSA_Raport_roczny_2011  Załącznik_1_Sprawozdanie Finansowe TELESTO SA za 2011 rok  Załącznik_2_Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych