Dokumenty Spółki

W tej sekcji znajdują się  najważniejsze dokumenty Spółki istotne dla zasad jej funkcjonowania:

  Statut Spółki – tekst jednolity przyjęty 6 maja 2011  TELESTOSA_STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ_wersja_na_strone

 Regulamin Walnych Zgromadzeń przyjęty 17 maja 2010 REGULAMIN WALNYCH ZGROMADZEŃ TELESTO S.A.

Informujemy, że aktualny KRS można pobrać w każdym momencie ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości  https://ems.ms.gov.pl/