Struktura akcjonariatu
Ta strona prezentuje strukturę akcjonariatu TELESTO S.A. ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu TELESTO S.A.
Akcjonariusz Liczba posiadanych głosów na Walnym Zgromadzeniu Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
BP TECHEM SA. 1 139 040 69,45%
Telesto Sp. z o.o. 257 030 15,67%
Teco-Park Sp. z o.o. 120 423 7,34%
GRUPA-T S.A. 88 509 5,40%
Zygmunt Łada 30 532 1,86%
Pozostali akcjonariusze 4 466 0,27%

 

Ostatnia aktualizacja: 31.12.2021