Raporty bieżące > RB 2012

W tej sekcji zamieszczane są raporty bieżące spółki, które są również publikowane na stronie NewConnect w sekcji Raporty Spółek.

System EBI

                                         
Numer raportuData raportuTytuł raportu
01/20122012-01-12Zawarcie istotnej umowy z Przedsiębiorstwem Remontowym PAK SERWIS Sp. z o. o.
02/20122012-01-12Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2012 roku
03/20122012-01-31Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Raiffeisen Bank Polska S.A.
04/20122012-02-10Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za 4 kwartał 2011 roku
05/20122012-02-14Raport za 4 kwartał 2011
06/20122012-02-15Uzupełnienie raportu okresowego za 4 kwartał 2011
07/20122012-02-16Informacja o niestosowaniu wybranych zasad Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
08/20122012-02-16Istotna informacja - Zmiana kryterium przy ocenie istotności umów
09/20122012-03-08Zawarcie istotnej umowy
10/20122012-03-27Zawarcie istotnej umowy z International Paper-Kwidzyn Sp. z o.o.
11/20122012-04-18Raport roczny TELESTO SA za rok 2011
12/20122012-05-14Rarport kwartalny za 1 kwartał 2012 roku
13/20122012-06-01Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TELESTO S. A. na dzień 29 czerwca 2012 roku
14/20122012-07-02Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
15/20122012-07-25Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
16/20122012-08-13Raport kwartalny z 2 kwartał 2012 roku
17/20122012-08-23Istotna informacja dotyczące realizowanej umowy
18/20122012-10-31Podpisanie "Protokołu z negocjacji warunków warunków zlecenia / umowy obiektowej"
19/20122012-11-12Raport kwartalny za 3 kwartał 2012 roku
20/20122012-11-23Zawarcie istotnej umowy z Mostostal Warszawa S.A.


 

System ESPI

Numer raportuData raportuTytuł raportuLink
RB_ASO_1_20122012-01-31Zawiadomienie od osób zarządzających i nadzorujących o nabyciu i zbyciu akcji Emitenta w 2011 rokTREŚĆ