Raporty bieżące > RB 2013

System EBI

                     
Numer raportuData raportuTytuł raportu
01/20132013-01-30Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku
02/20132013-02-05Rekomendacja Rady Nadzorczej do podjęcia przez Zarząd Spółki prac nad oceną zasadności połączenia Emitenta ze spółką dominującą
03/20132013-02-15Raport kwartalny za 4 kwartał 2012 roku
04/20132013-03-27Raport Roczny TELESTO SA za 2012 rok
05/20132013-05-15Raport kwartalny TELESTO SA za pierwszy kwartał 2013 roku
06/20132013-05-31Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TELESTO S. A. na dzień 27 czerwca 2013 roku
07/20132013-06-19Tytuł: Ogłoszenie o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2013 roku.
08/20132013-06-20Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TELESTO S. A. na dzień 15 lipca 2013 roku
09/20132013-06-21Korekta raportu bieżącego nr 8/2013 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TELESTO S. A. na dzień 19 lipca 2013 roku
10/20132013-07-19Powołanie Zarządu Spółki TELESTO SA na nową kadencję
11/20132013-07-19Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 lipca 2013 r.
12/20132013-07-25Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Raiffeisen Bank Polska S.A.
13/20132013-08-14Raport kwartalny TELESTO SA za 2 kwartał 2013 roku
14/20132013-11-12Raport kwartalny TELESTO SA za 3 kwartał 2013 roku
15/20132013-12-20Informacja o przystąpieniu do negocjacji dotyczących połączenia Emitenta ze spółką BP Techem S.A.


 

System ESPI

           
Numer raportuData raportuTytuł raportuLink
RB-W ASO 1 20132013-05-31 Zwołanie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 27 czerwca 2013TELESTO S.A. RB-W_ASO 1 2013 388789
RB-W ASO 2 20132013-06-19 Odwołanie Zwołanie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 27 czerwca 2013TELESTO S.A. RB_ASO 2 2013 390667
RB-W ASO 3 20132013-06-20 Zwołanie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 15 lipca 2013TELESTO S.A. RB-W_ASO 3 2013 390844
RB-W ASO 4 20132013-06-21 Korekta raportu 3/2013 - Zwołanie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 19 lipca 2013TELESTO S.A. RB-W_ASO 3 2013 390844
RB ASO 7 20132013-12-27 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta zawartych przez osobę blisko związaną z członkiem Zarządu SpółkiTELESTO S.A. RB_ASO 7 2013 406583
RB ASO 8 20132013-12-27 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta zawartych przez członka Rady Nadzorczej Spółki oraz osoby blisko związane z członkiem Rady Nadzorczej SpółkiTELESTO S.A. RB_ASO 8 2013 406585
RB ASO 9 20132013-12-27 Informacja o przekroczeniu progu 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki TELESTO SATELESTO S.A. RB_ASO 9 2013 406586
RB ASO 10 20132013-12-27 Informacja o przekroczeniu progu 25% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki TELESTO SATELESTO S.A. RB_ASO 10 2013 406587
RB ASO 11 20132013-12-27 Informacja o osiągnięciu progu 33 i 1/3 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki TELESTO SA w wyniku sprzedaży akcjiTELESTO S.A. RB_ASO 11 2013 406590
RB ASO 12 20132013-12-27 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta zawartych przez osoby blisko związane z członkiem Rady Nadzorczej SpółkiTELESTO S.A. RB_ASO 12 2013 406634

 
Numer raportuData raportuTytuł raportuLink
RB-W ASO 1 20142014-01-03 Informacja od GRUPA-T SA o przekroczeniu progu 25% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przez spółkę zależną BP TECHEM SA.TELESTO S.A. RB_ASO 1 2014 407083
RB-W ASO 2 20142014-01-03Informacja o transakcjach na akcjach emitenta zawartych przez osobę blisko związaną z członkiem Zarządu SpółkiTELESTO S.A. RB_ASO 2 2014 407085
RB-W ASO 3 20142014-01-03 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta zawartych przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej SpółkiTELESTO S.A. RB_ASO 3 2014 407087
RB-W ASO 4 20142014-01-03 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta zawartych przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej spółkiTELESTO S.A. RB_ASO 4 2014 407092
RB-W ASO 5 20142014-01-03 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta zawartych przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej spółkiTELESTO S.A. RB_ASO 5 2014 407088
RB-W ASO 6 20142014-01-03 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta zawartych przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej spółkiTELESTO S.A. RB_ASO 6 2014 407089