Raporty bieżące > RB 2015

W tej sekcji zamieszczone są raporty bieżące spółki za 2105 rok

System EBI

                              
Numer raportuData raportuTytuł raportu
01/20152015-01-29Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku
02/20152015-02-13Raport kwartalny za 4 kwartał 2014 roku
03/20152015-04-17Raport Roczny TELESTO SA za 2014 rok
04/20152015-05-15Raport kwartalny za 1 kwartał 2015
05/20152015-05-25 Zawarcie przez TELESTO SA umowy inwestycyjnej z BP Techem SA.
06/20152015-05-25Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TELESTO S. A. na dzień 22 czerwca 2015 roku
07/20152015-06-22Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2015r
08/20152015-06-22Zmiana Statutu Spółki TELESTO SA
09/20152015-07-02Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TELESTO S. A. na dzień 30 lipca czerwca 2015 roku
10/20152015-07-15Zawarcie przez Telesto S.A. umowy licencyjnej z Telesto Sp. z o.o.
11/20152015-07-15Zawarcie umowy przedwstępnej na zakup licencji wyłącznej z Telesto Sp. z o.o.
12/20152015-07-15Zawarcie przez Telesto S.A. umowy objęcia akcji w subskrypcji prywatnej z BP TECHEM SA
13/20152015-07-15Zawarcie przez Telesto S.A. umowy objęcia akcji w subskrypcji prywatnej z Teco-Park Sp. z o.o.
14/20152015-07-17Zawarcie istotnej umowy z FAMUR FAMAK SA
15/20152015-07-24Zawarcie przez TELESTO S.A. umowy objęcia akcji w subskrypcji prywatnej z BP TECHEM SA
16/20152015-07-31Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 lipca 2015r
17/20152015-07-31Powołanie Członków Rady Nadzorczej
18/20152015-08-14Raport kwartalny za 2 kwartał 2015
19/20152015-11-13Raport kwartalny za 3 kwartał 2015
20/20152015-11-19Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
21/20152015-11-20Zawarcie umowy kredytowej z Raiffeisen Bank Polska S.A.