Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd spółki Telesto S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 7 lipca 2021 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Rafała Kokoszewskiego i Pauliny Piotrowskiej w Warszawie przy ul. Puławskiej 233 lok. 1.
Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹ KSH przypada na dzień 21 czerwca 2021 r.

Poniżej znajdują się dokumenty związane ze zwoływanym Walnym Zgromadzeniem:

TELESTO_SA_Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 2021-07-07

TELESTO_SA_Projekty uchwał na ZWZ_2021-07-07

 

 

 

W tej sekcji zamieszczane są informacje o nadchodzących Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy oraz publikowane są dane o odbytych już zgromadzeniach – dostępne są one w zakładkach po lewej stronie oraz po kliknięciu na poniższe linki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 9 października 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 5 lipca 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 10 czerwca 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 30 lipca 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 19 lipca 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2012

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 10 października 2011

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących walnych zgromadzeń prosimy o kontakt na walne@telestosa.pl