Produkty > Górnictwo

Telesto oferuje: :

System ograniczenia pylenia Telesto w chodniku kopalnianym
  • systemy do ograniczenia zapylenia powietrza w chodnikach przyścianowych – na wlocie powietrza do rejonu, przed wlotem powietrza do ściany i nadścianowych – za wylotem powietrza ze ściany
  • systemy do ograniczenia pylenia na przesypach odstawy węgla

Do głównych zalet stosowania systemu należy poprawa warunków BHP oraz zmniejszenie ryzyka zachorowań dla osób pracujących pod ziemią, wydłużenie czasu bezawaryjnej pracy urządzeń oraz zmniejszenie zagrożenia wybuchowego.

Systemy Telesto działają między innymi w kopalniach:

  • Kompanii Węglowej S.A.  – do ograniczenie zapylenia powietrza kopalnianego,
  • Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. – do ograniczenia zapylenia węgla nad skipem,
  • Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. – do ograniczenie zapylenia powietrza kopalnianego.

 

 

Górniczy Sukces Roku w kategorii “Innowacyjność”
Konkurs Poprawy Warunkow Pracy

System Telesto zyskał uznanie środowisk odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracy w górnictwie, m.in. został wyróżniony w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy organizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, w którym jeden z klientów otrzymał nagrodę III stopnia.

Ponadto w 2009 roku system uzyskał wyróżnienie “Górniczy sukces roku” w kategorii “Innowacyjność”  w konkursie organizowanym przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową oraz Szkołę Eksploatacji Podziemnej.

 

 

 

 

 

 

Systemy TELESTO działają w zarówno w kopalniach w Polsce jak i za granicą, w Polsce głównym miejscem zastosowania są głębokie kopalnie węgla kamiennego, zaś w innych krajach np. w RPA, systemy te stosowane są w kopalniach złota, gdzie dodatkowo obniżają temperaturę powietrza w chodniku.

 

O systemie Telesto, który ogranicza zapylenie w kopalniach - napisały między innymi: