Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 7 lipca 2018 roku

W dniu  5 lipca  2018 roku o godzinie 11.00 w ., odbędzie się  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na które Zarząd Spółki serdecznie zaprasza wszystkich akcjonariuszy.

Wszystkie dokumenty związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy znajdują się w zakładce Relacje Inwestorskie>>Walne Zgromadzenia.

 

Poniżej znajduje się ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu oraz Propozycje Uchwał:

TELESTO_SA_Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 2018-07-05

TELESTO_SA_Projekty uchwał na ZWZ_2018-07-05