TELESTO SA > Kontakt

TELESTO Spółka Akcyjna

Siedziba spółki:

ul. Ludwinowska 17

02-856 Warszawa

tel: 22 648 84 46 fax: 22 648 87 64

e-mail: telestosa@telestosa.pl

  www.facebook.com/TelestoSA

NIP: 9512296356,

KRS: 0000339844,  XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy

Kapitał zakładowy: 1.640.000 PLN