Przetwórstwo odpadów

Ograniczanie pylenia podczas przetwarzania odpadów

W procesie przetwarzania odpadów mamy do czynienia z istotnym problemem pylenia. Szczególnie podczas przerzucania, mieszania czy selekcji odpadów długoletnich. Dochodzi wtedy do uwalniania się dużej ilości pyłów i bioareozoli, których istotną częścią są mikroorganizmy bakteryjne i grzybowe stanowiące poważny czynnik zagrożenia dla zdrowia pracowników na przykład sortowni.

Dlatego w zakładach przetwarzania odpadów wskazane jest zastosowanie rozwiązań technicznych, które zmniejszą poziom zapylenia w pomieszczeniach produkcyjnych. Rozwiązaniem tych problemów są systemy mgłowe firmy Telesto, które mogą znacząco wpłynąć na redukcję zapylenia, a co za tym idzie zanieczyszczenia środowiska pracy czynnikami biologicznymi.