Rozwiązania ROTOR

Technologia generowania mgły – Rozwiązania RotorMist:

Systemy przeciwpożarowe Telesto oparte o technologię RotorMist są przewidziane do zabezpieczania niewielkich obiektów lub pomieszczeń biurowych. Zostały zaprojektowane jako alternatywa dla innych systemów przeciwpożarowych wykorzystujących halony, CO2 lub inne gazy i substancje szkodliwe dla środowiska, a także dla systemów wykorzystujących duże ilości wody.

Technologia RotorMist to niskociśnieniowy system jednopłynowy (mieszanina wody i gazu dostarczana jednym rurociągiem), który wykorzystuje wodę i gaz pod ciśnieniem do wytworzenia drobnej mgły wodnej (wielkości kropelek wody od 55 do 75 µm) . Unikalne właściwości systemu RotorMist osiągnięte są dzięki specjalnej konstrukcji dysz i rotorów instalowanych wewnątrz zbiorników wodnych.

Zalety systemu Telesto RotorMist:

– uniknięcie szkód materialnych na skutek zalania wodą lub użycia chemicznych środków gaśniczych
– minimalne zużycie wody, gdyż RotorMist System wykorzystuje ilości wody obliczone dla każdego konkretnego przypadku
– maksymalną skuteczność gaśniczą mgły, dzięki dużej powierzchni parowania drobnych cząsteczek wody
– szybkie naniesienie mgły na chroniony obiekt, dzięki wysokiej energii kinetycznej strumienia mgły
– bezpieczeństwo personelu i mienia, dzięki niskim ciśnieniom gazu i wody w obszarze działania systemu