Rozwiązania MMist

Technologia generowania mgły – Rozwiązania MMist:

Rozwiązania MMist podobnie jak rozwiązania RotorMist to niskociśnieniowy system jednopłynowy (mieszanina wody i gazu dostarczana jednym rurociągiem), który wykorzystuje wodę i gaz pod ciśnieniem do wytworzenia drobnej mgły wodnej (wielkości kropelek wody od 55 do 75 µm). Systemy przeciwpożarowe Telesto oparte o technologię MMist są przewidziane do zabezpieczania dowolnej wielkości obiektów, gdyż są zasilane  strumieniem wody i gazu tłoczonego pod ciśnieniem 4 barów przez specjalne pompy.  Dzięki takiemu rozwiązaniu system MMist może utrzymać odpowiednie ciśnienie niezbędne do wytwarzania mgły wodnej nawet w bardzo rozbudowanej infrastrukturze.

Zalety systemu Telesto MMist:

– uniknięcie szkód materialnych na skutek zalania wodą lub użycia chemicznych środków gaśniczych
– minimalne zużycie wody, gdyż MMist System wykorzystuje ilości wody obliczone dla każdego konkretnego przypadku
– maksymalną skuteczność gaśniczą mgły, dzięki dużej powierzchni parowania drobnych cząsteczek wody
– szybkie naniesienie mgły na chroniony obiekt, dzięki wysokiej energii kinetycznej strumieni mgły
– bezpieczeństwo personelu i mienia, dzięki niskim ciśnieniom gazu i wody w obszarze działania systemu