O firmie

Poznaj naszą firmę

Specjaliści od mgły wodnej

Spółka TELESTO S.A. rozwija i wdraża technologię generowania mgły wodnej, która znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach,  między innymi w walce z ogniem, ochronie przeciwpożarowej, neutralizacji zapylenia, chłodzeniu wędlin czy dekontaminacji. TELESTO S.A. działa na podstawie licencji udzielonych przez jej założyciela i akcjonariusza – Telesto Sp. z o.o. Spółka TELESTO S.A. została założona w 2009 roku i na zasadach wyłączności komercjalizuje produkty Telesto Sp. z o.o., w tym jej wynalazki i inne rozwiązania podlegające ochronie intelektualnej. Dnia 26 lipca 2011społka TELESTO S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Lokalizacja.

Siedziba spółki mieści się w Warszawie, natomiast w miejscowości Suchedniów (koło Kielc), znajduje się zakład produkcyjny, biuro konstrukcyjne, biuro badań i rozwoju, a także laboratorium testowo-badawcze. To tam właśnie powstają i są testowane różnego rodzaju głowice do generowania mgły wodnej oraz urządzenia wykorzystujące te rozwiązania.

 

Rozwój za granicą

Od roku 2015 spółka TELESTO S.A. dysponuje licencją na sprzedaż rozwiązań do ochrony przeciwpożarowej w Polsce, Czechach, Słowacji, Litwie, Łotwie, Estonii, Indiach, Nepalu, Bangladeszu, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Australii oraz krajach Afryki Subsaharyjskiej – w szczególności w Republice Południowej Afryki. Dnia 31 grudnia 2021 spółka uzyskała także wyłączne prawo sprzedaży produktów w Niemczech.

 

Współpraca

W ramach rozwoju i testów swoich technologii spółka współpracuje z różnymi uczelniami i instytutami badawczymi. Zaliczają się do nich: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Wojskowy Instytut Higieny, Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego, DMT, MPA, LPCB, BSI.