Autoryzowany doradca

Autoryzowanym Doradcą TELESTO S.A. jest Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni.

Siedziba spółki

60-836 Poznań

ul. Mickiewicza 28

tel. (+48) 61 852 18 15

fax (+48) 61 852 18 15

e-mail: kancelaria@kancelaria-csw.pl

KRS 0000233217, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział KRS

NIP 778-01-70-861      REGON 630204166

Biuro w Warszawie 


00-697 Warszawa

Al. Jerozolimskie 53/212 

tel. (+48) 22 356 24 81 

fax (+48) 22 356 24 82

e-mail: kancelaria@kancelaria-csw.pl