Autoryzowany doradca

Autoryzowanym Doradcą TELESTO S.A. jest Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni.

Siedziba spółki

ul. Libelta 27 lok. B6,

61-707 Poznań

tel. (+48) 61 852 18 15

fax (+48) 61 852 18 15

e-mail: kancelaria@kancelaria-csw.pl

KRS 0000233217, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział KRS

NIP 778-01-70-861      REGON 630204166

Biuro w Warszawie 

ul. Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa
tel. (+48) 22 495 76 49
fax (+48) 22 560 76 63