Raporty bieżące

W tej sekcji zamieszczane są raporty bieżące spółki, które są również publikowane na stronie NewConnect w sekcji Raporty Spółek. Dane archiwalne z lat ubiegłych znajdują się w zakładkach po lewej stronie oraz na stronie New Connect w sekcji poświęconej komunikatom spółek: https://newconnect.pl/spolki-komunikaty-spolek.

System EBI
Numer raportu
Data raportu
Tytuł raportu
System ESPI
Numer raportu
Data raportu
Tytuł raportu
1/2024
2023-01-03