Zabezpieczenie transformatora przeciw pożarom

Ochrona przeciwpożarowa transformatorów i generatorów

W ofercie firmy Telesto znajdują się specjalistyczne systemy gaszenia transformatorów oraz generatorów i infrastruktury z nimi powiązanej. Systemy te zostały oparte o technologię generowania mgły z pianowego środka gaśniczego.

Mgła pianowa jako środek gaśniczy skutecznie wypiera tlen z pożaru poprzez jej szybką ekspansję w kontakcie z ciepłem, dzięki temu tworzy obojętne środowisko. Mgła pianowa poprzez swoje właściwości chłodzące, kontroluje ryzyko ponownego zapłonu i rozprzestrzeniania się potencjalnie niszczycielskiego pożaru. Mgła pianowa zapobiega także „szokowi termicznemu” i nie stanowi zagrożenia dla sprzętu o gorącej powierzchni, który mógłby pęknąć lub ulec uszkodzeniu w wyniku szybkiego chłodzenia, dlatego doskonale nadaje sie do gaszenia pożarów kosztownej infrastruktury krytycznej takiej jak transformatory czy generatory prądu.

Przykładowy system ochrony przeciwpożarowej transformatora w pomieszczeniu

 

1 – transformator olejowy o wielkości do 25 m³
2 – zamknięte pomieszczenie do 110 m³
3 – jednostka zasilająca w środek gaśniczy
4 – orurowanie systemu
5 – głowice generujące mgłę