Biomasa i węgiel

Ograniczanie pylenia w energetyce

Wprowadzenie do energetyki biomasy spowodowało wzrost uciążliwości problemu zapylenia. Biomasa charakteryzuje się bowiem wysokim stopniem pylenia, zarówno przy jej produkcji, jak również podczas przeładunku i transportu. Dlatego Telesto oferuje systemy ograniczające pylenie w elektrowniach i elektrociepłowniach.

System ograniczenia pylenia Telesto na przesypie

Zarówno dla instalacji spalania biomasy jak i spalania czystego węgla, spółka Telesto proponuje kompleksowe systemy, łączące głowice mgłowe oraz dyfuzory, których zadaniem jest ograniczenie pylenia na wszystkich etapach przetwarzania biomasy w elektrowniach i elektrociepłowniach, począwszy od rozładunku samochodów, poprzez taśmociągi, przesypy, aż do zasypów na wózkach rewersyjnych bądź pługach. System Telesto charakteryzują się wysoką skutecznością odpylania przy minimalnym wzroście wilgotności paliwa.

W zależności od oczekiwań klienta system ograniczenia pylenia może być dodatkowo uzupełniony odpowiednio dobranym systemem detekcji poziomu zapylenia, systemem sterowania oraz wizualizacji, które umożliwią monitorowanie działania systemu.