Zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków

Ochrona przeciwpożarowa budynków

Firma Telesto do ochrony przeciwpożarowej różnego rodzaju budynków w tym pomieszczeń biurowych czy hal magazynowo produkcyjnych zaprojektowała specjalny system przeciwpożarowy zwany Stałym Systemem Gaśniczo-Mgłowym.

Ten system Telesto jest oparty na nowoczesnej metodzie gaszenia pożaru za pomocą mgły wodnej. Unikalne właściwości systemu Telesto uzyskuje się dzięki zastosowaniu specjalnej konstrukcji dysz gazowo-wodnych tworzących jednolity strumień mgły o wielkości kropel w przedziale 15-40 μm. Dzięki tak niewielkim średnicom kropli uzyskiwana jest bardzo duża powierzchnia rozpylonej wody, co umożliwia szybką wymianę ciepła z otoczeniem i stwarza doskonałe właściwości gaśnicze generowanej mgły przy stosunkowo niewielkim zużyciu wody.

Schemat stałego systemu gaśniczo-mgłowego zasilanego sprężonym gazem z butli i wodą z hydroforu

Stałym Systemem Gaśniczo-Mgłowy został zaprojektowany jako alternatywa dla systemów gaśniczych opartych na wykorzystaniu halonów, CO2 lub innych gazów szkodliwych dla środowiska, jak również systemów tryskaczowych czy pianowych wymagających dużych ilości wody. Jest to system niskociśnieniowy, dwumediowy, bezpieczny dla środowiska, który do wytworzenia bardzo drobnej mgły wodnej używa sprężonego powietrza lub azotu i wody.

Schemat stałego systemu gaśniczo-mgłowego zasilany sprężonym gazem z butli i wodą z sieci wodociągowej

 

Do ochrony pomieszczeń Telesto oferuje systemy gaśnicze zasilane mediami dostarczonymi przez klienta lub wyposażone we własne zasilanie. Rozwiązania proponowane w tej dziedzinie wymagają dostosowania do indywidualnych potrzeb klienta i warunków istniejących w jego budynkach. Inżynierowie Telesto po wizji lokalnej zaproponują zoptymalizowany system, który odpowiednio ochroni wskazane pomieszczenia lub urządzenia.