Technologie

Technologie Telesto

Kluczowym elementem technologii Telesto jest atomizacja cieczy – czyli rozbijanie kropli danej cieczy na przykład wody na znacznie mniejsze cząsteczki. Atomizacja odbywa się w specjalnie zaprojektowanych i opatentowanych głowicach, zasilanych cieczą i sprężonym gazem o niskim ciśnieniu, wykorzystujących technologię zbliżoną do tej stosowanej w silnikach odrzutowych. Modyfikacje głowic umożliwiają dopasowanie zasięgu i kształtu strumienia oraz wielości kropel. W zależności od zastosowania rozmiar uzyskiwanych w systemie kropel wynosi od 5 do 150 mikronów.

Warto zauważyć, że rozproszona ciecz ma dużo większą powierzchnię kontaktu w otoczeniem, co niesie ze sobą wymierne zalety:

– w przypadku walki z ogniem umożliwia to efektywne wykorzystanie środka gaśniczego, dzięki większej powierzchni parowania
– w dekontaminacji pozwala na bardzo dokładne pokrycie odkażanych powierzchni
– zaś w neutralizacji zapylenia maksymalizuje skuteczność wyłapywania drobin pyłu