Rozwiązania FEN

Technologia generowania mgły – Rozwiązania FEN:

Firma Telesto w swoich systemach do walki z ogniem wykorzystuje głowice FEN. Rozwiązania typu FEN do generowania mgły wodnej  to system niskociśnieniowy, dwumediowy, bezpieczny dla środowiska, który do wytworzenia bardzo drobnej mgły wodnej (wielkości kropel w przedziale 15-40 μm) używa sprężonego powietrza lub azotu i wody.  Zastosowany w głowicach FEN® układ dysz de Lavala pozwala rozpędzić gaz do prędkości naddźwiękowych, a powstająca fala uderzeniowo – rozrzedzeniowa rozbija wodę, a powstałe w ten sposób drobiny wody tworzą strumień mgły. Stopień dyspersji i energia kinetyczna mgły zależą od typu zastosowanych głowic FEN oraz parametrów dostarczanych mediów (gaz, woda).

Zalety systemów mgłowych Telesto wykorzystujących głowice FEN:

– maksymalna efektywność gaśnicza mgły, dzięki dużej powierzchni parowania bardzo małych drobin wody
– szybkie rozprowadzenie mgły w całym pomieszczeniu, dzięki wysokiej energii kinetycznej strumienia
– wykluczenie możliwości pęknięć konstrukcji, obudów i elementów stalowych, ceramiki energetycznej (brak szoku termicznego)
– bezpieczeństwo osób i mienia dzięki niskiemu ciśnieniu wody i gazu w obszarze działania systemu
– uniknięcie strat po pożarowych wynikających z zalania
– możliwość gaszenia urządzeń pod napięciem
– minimalne zużycie wody