Górnictwo

Ograniczanie pylenia w górnictwie

Rozwiązania Telesto umożliwiające ograniczenie pylenia doskonale sprawdzają się w górnictwie, gdzie często mamy do czynienia z pyłem węglowym, który jest niebezpieczny dla pracujących w kopalniach ludzi. Do głównych zalet stosowania systemów Telesto w górnictwie należy poprawa warunków BHP oraz zmniejszenie ryzyka zachorowań dla osób pracujących pod ziemią, wydłużenie czasu bezawaryjnej pracy urządzeń oraz zmniejszenie zagrożenia wybuchowego.

Rodzaje systemów Telesto ograniczających pylenie w górnictwie:

  • System do ograniczenia pylenia w chodniku kopalnianym
  • systemy do ograniczenia pylenia na przesypach odstawy węgla
  • Systemy do ograniczenia zapylenia powietrza w chodnikach przyścianowych

Systemy Telesto działają między innymi w następujących kopalniach:

  • Kompanii Węglowej S.A. – do ograniczenie zapylenia powietrza kopalnianego
  • Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. – do ograniczenia zapylenia węgla nad skipem
  • Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. – do ograniczenie zapylenia powietrza kopalnianego

 

Wyróżnienia i nagrody:

System Telesto zyskał uznanie środowisk odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracy w górnictwie, m.in. został wyróżniony w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy organizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, w którym jeden z klientów otrzymał nagrodę III stopnia. Ponadto w 2009 roku system uzyskał wyróżnienie “Górniczy sukces roku” w kategorii “Innowacyjność” w konkursie organizowanym przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową oraz Szkołę Eksploatacji Podziemnej.

Media o systemach Telesto w górnictwie:

Systemy TELESTO działają w zarówno w kopalniach w Polsce jak i za granicą, w Polsce głównym miejscem zastosowania są głębokie kopalnie węgla kamiennego, zaś w innych krajach np. w RPA, systemy te stosowane są w kopalniach złota, gdzie dodatkowo obniżają temperaturę powietrza w chodniku. O systemie Telesto, który ogranicza zapylenie w kopalniach można przeczytać następujące artykuły:

https://www.rp.pl/biznes/art6304351-mgla-wodna-z-telesto-ograniczy-pyl

https://dziennikzachodni.pl/podziemna-mgla-chroni-gornikow/ar/c3-234676#material_1