Mgła wodna Telesto

Mgła wodna Telesto

Telesto polską spółką, która rozwija i wdraża technologię generowania mgły wodnej. Produkujemy specjalistyczne głowice mgłowe, które wytwarzają mgłę o średnicy kropli od kilku do kilkunastu mikronów. W oparciu o te głowice, nasi inżynierowie projektują rozwiązania, które wykorzystują zalety mgły wodnej w różnych segmentach rynku. Do najbardziej popularnych z nich możemy zaliczyć systemy mgłowe do walki z ogniem oraz systemu mgłowe w ochronie przeciwpożarowej. Dodatkowo oferujemy rozwiązania, które wykorzystują mgłę wodną do ograniczania pylenia w przemyśle, do odkażania pomieszczeń, czy do schładzania wędlin w procesie ich produkcji.

Głowice stosowane w systemach Telesto wytwarzają mgiełkę o różnej wielkości kropel. Większe, dzięki dużej energii kinetycznej, są w stanie dotrzeć do źródła ognia; mniejsze kropelki szybko pochłaniają ciepło z ognia i odparowują, zamieniając się w parę wodną. Różne typy i rozmiary dysz Telesto generują mgłę o różnych parametrach, dlatego dobieramy odpowiedni rodzaj dysz i poziom ciśnienia wody w nich stosowany do konkretnych zastosowań rynkowych.

Mgła wodna Telesto – rozwiązania FEN

Jest to system wytwarzania bardzo drobnej mgły wodnej, dzięki zastosowaniu specjalnej konstrukcji dysz gazowo-wodnych tworzących jednolity strumień mgły o wielkości kropel w przedziale 15-40 μm.

Mgła wodna Telesto – rozwiązania RotorMist

Jest to system wytwarzania mgły wodnej o wielkości kropelek wody od 55 do 75 µm. Dzięki tak małym kropelkom rozpylana woda ma bardzo dużą powierzchnię całkowitą, co pozwala na bardzo szybką wymianę ciepła z otoczeniem. Rozwiązanie zalecane do  ochrony przeciwpożarowej niewielkich  obiektów.

Mgła wodna Telesto – rozwiąznia MMist

Podobnie jak rozwiązania RotorMist jest to system wytwarzania mgły wodnej o wielkości kropelek wody od 80 do 150 µm. Również znajduje zastosowanie  w systemach przeciwpożarowych, ale dedykowany jest do dużych obiektów, dzięki zastosowaniu dodatkowych pomp, które składają się na system MMist.  Dzięki dodatkowym pompom system może utrzymać odpowiednie ciśnienie do dowolnie dużej infrastrukturze przeciwpożarowej.