Dematerializacja akcji

W związku z obowiązkiem dematerializacji wszelkich dotychczas niezmaterializowanych akcji Spółki TELESTO SA, działając na podstawie na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) publikujemy w niniejszej sekcji wezwania do złożenia akcji z celu ich dematerializacji:

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych_2020-09-30