Struktura akcjonariatu

Ta strona prezentuje strukturę akcjonariatu TELESTO S.A. ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu TELESTO S.A.
AkcjonariuszLiczba posiadanych głosów na Walnym ZgromadzeniuUdział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
BP TECHEM SA.1 139 04069,45%
Telesto Sp. z o.o.250 59315,28%
Teco-Park Sp. z o.o.120 4237,34%
GRUPA-T S.A.88 5095,40%
Zygmunt Łada30 5321,86%
Pozostali akcjonariusze10 9030,66%

 

Ostatnia aktualizacja: 16.08.2022