Gaszenie mgłą wodną - Rewolucyjne podejście do bezpieczeństwa pożarowego w domach, biurach i przemyśle

Gaszenie mgłą wodną Telesto w walce z ogniem

Firma Telesto opracowała własną technologię gaszenia pożarów za pomocą mgły wodnej. Unikalne cechy mgły wodnej generowanej przez systemy mgłowe Telesto czynią z niej wyjątkowo uniwersalny środek gaśniczy, który nie tylko pozwala efektywnie gasić pożary, ale także jest bezpieczny dla ludzi i środowiska. Poniżej wymieniamy podstawowe zalety mgły wodnej Telesto do gaszenia pożarów.

Efektywność gaszenia i minimalne zużycie wody

Systemy mgłowe Telesto do gaszenia pożarów rozbijają standardowej wielkości krople wody na kilkadziesiąt mniejszych o wielkości rzędu 25 mikronów. Dzięki temu powierzchnia kontaktu wody z ogniem powiększa się kilkadziesiąt razy, a co za tym idzie rapowanie zwiększa się efektywność gaszenia pożaru. Ta wysoka efektywność pozwala gasić pożary przy użyciu minimalnej ilości wody. Tradycyjne systemy gaśnicze wykorzystujące zwykłą wodę, podczas gaszenie pożaru marnują około 90 % wody zmagazynowanej w zbiornikach gaśniczych, gdyż tylko jej 10% ma bezpośredni kontakt z ogniem, a reszta opada na ziemię i zalewa gaszony obszar powodując szkody, które często przewyższają straty spowodowane samym ogniem. Systemy do walki z ogniem firmy Telesto są znacznie bardziej efektywne. Dla przykładu do zgaszenia pożaru oleju napędowego rozlanego na tacy o średnicy 1,5m potrzeba nie więcej niż 2 butelki wody!

Bezpieczeństwo gaszenia pożarów

System mgłowe Telesto do gaszenia pożarów są rozwiązaniami niskociśnieniowym, czyli takimi które wysyłają strumień mgły wodnej w kierunku ognia pod znacznie niższym ciśnieniem niż tradycyjne systemy gaśnicze korzystające z wody. Dzięki temu, rozwiązania Telesto nie powodują klasycznego odrzutu”, są proste w obsłudze i bez trudu mogą być skutecznie użyte nawet przez osoby nie przeszkolone do obsługi tradycyjnych rozwiązań strażackich. Dodatkową zaletą systemów mgłowych Telesto z niskim ciśnieniem wyrzucanej mgły wodnej jest fakt, że doskonale nadają się do do gaszenia ludzi objętych ogniem bądź uwięzionych w samochodach czy budynkach. Wynika to z faktu że takim poszkodowanym nie zagraża wysokie ciśnienie wody.

Potwierdzona skuteczność

Wysoka skuteczność gaszenia pożarów przez systemy mgłowe Telesto została potwierdzona przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej czyli polski instytut naukowo-badawczy Państwowej Straży Pożarnej oraz Laboratorium Badawcze DMT ds. ochrony przeciwpożarowej z siedzibą w Dortmundzie w Niemczech.

Systemy Telesto sprawdzają się w gaszeniu następujących pożarów:

  • pożary ciał stałych
  • pożary cieczy palnych
  • pożary gazów palnych
  • pożary urządzeń pod napięciem do 245 kV
  • pożary oleju jadalnego

Rodzaje systemów mgłowych Telesto do gaszenie pożarów: