Relacje inwestorskie

W tej części naszej strony znajdują się podstawowe informacje o spółce, jej władzach oraz organach nadzorczych.

Będziemy tu zamieszczać ogłoszenia o zwoływanych Walnych Zgromadzeniach, Radach Nadzorczych oraz innych ważnych dla spółki wydarzeniach.

W poszczególnych sekcjach znajdą Państwo informacje o składzie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz naszych postępach na NewConnect.

Funkcję Animatora Rynku dla TELESTO SA pełni: Dom Maklerski PKO BP

Naszym Autoryzowanym Doradcą jest: Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni

ul. Mickiewicza 28, 60-836 Poznań

tel. (+48) 61 852 18 15

kancelaria@kancelaria-csw.pl

https://www.kancelaria-csw.pl

Osobą odpowiedzialną za kontakt z akcjonariuszami oraz inwestorami ze strony Spółki jest Anna Łada – email: alada@telestosa.pl +48 601 777 756.