Systemy przeciwpożarowe ppoż - Zabezpiecz się dzięki zaawansowanym systemom przeciwpożarowym

Systemy mgłowe Telesto w ochronie przeciwpożarowej – co to jest ochrona przeciwpożarowa?

Ochrona przeciwpożarowa to zespół działań, systemów oraz procedur mających na celu zapobieganie powstawaniu pożarów, a także minimalizowanie ich skutków w przypadku ich wystąpienia. W ramach ochrony przeciwpożarowej stosuje się różnorodne systemy przeciwpożarowe, takie jak systemy gaśnicze, instalacje przeciwpożarowe, czy systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych. W praktyce oznacza to implementację systemów ppoż w budynkach komercyjnych, przemysłowych oraz mieszkalnych, które mogą obejmować czujniki dymu, tryskacze, systemy gaszenia mgłą wodną oraz plany ewakuacyjne. Głównym celem ochrony przeciwpożarowej jest zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego osób, mienia oraz środowiska poprzez szybką detekcję, efektywne tłumienie pożarów i odpowiednie zarządzanie ewakuacją.

Nowoczesne systemy przeciwpożarowe Telesto

Technologia generowania mgły wodnej za pomocą systemów Telesto jest szeroko wykorzystywana w ochronie przeciwpożarowej. Systemy Telesto mogą chronić pomieszczenia biurowe, magazyny czy hale produkcyjne. W rozwiązaniach przeciwpożarowych Telesto wykorzystuje zarówno systemy gaszenia objętościowego, czyli takiego, w którym całość pomieszczenia wypełniana jest mgłą, jak i systemy gaszenia punktowego. Dzięki swojej dynamice mgła wodna pokonuje prądy konwekcyjne ognia i dzięki temu może gasić konkretne punkty nawet w wielkokubaturowych pomieszczeniach. Na przykład, możliwe jest zaprojektowanie systemu przeciwpożarowego chroniącego wybrane miejsca w dużej hali produkcyjnej.

Telesto – zmieniamy podejście do ochrony przeciwpożarowej

Użycie mgły wodnej Telesto do gaszenia pożarów całkowicie zmienia sposób myślenia o ochronie przeciwpożarowej. W wielu tradycyjnych systemach, detektory przeciwpożarowe specjalnie ustawione są umiarkowanie czule, aby uruchomienie gaszenia następowało stosunkowo późno. Robiło się to po to, żeby system nie został uruchomiony przypadkowo, gdyż w takiej sytuacji zalanie całych pomieszczeń wodą powoduje wielkie straty. Zastosowanie systemów przeciwpożarowych Telesto, które gaszą pożary za pomocą mgły wodnej, umożliwia zastosowanie wyjątkowo czułej detekcji, która daje sygnał do uruchomienia gaszenia natychmiast, gdyż dzięki minimalnemu zużyciu wody, systemy mgłowe są mało szkodliwe dla mienia i ich nieuzasadnione uruchomienie nie powoduje strat. Natomiast wczesne uruchomienie systemów gaśniczych w przypadku prawdziwego pożaru znacząco zwiększa szanse jego ugaszenia.

Systemy mgły wodnej Telesto mogą być wykorzystywane do:

Systemy mgły wodnej Telesto w ochronie przeciwpożarowej budynków

Firma Telesto do ochrony przeciwpożarowej różnego rodzaju budynków, w tym pomieszczeń biurowych czy hal magazynowo-produkcyjnych, zaprojektowała specjalny system przeciwpożarowy zwany Stałym Systemem Gaśniczo-Mgłowym. Ten system Telesto jest oparty na nowoczesnej metodzie gaszenia pożaru za pomocą mgły wodnej. Unikalne właściwości systemu Telesto uzyskuje się dzięki zastosowaniu specjalnej konstrukcji dysz gazowo-wodnych, tworzących jednolity strumień mgły o wielkości kropel w przedziale 15-40 μm. Dzięki tak niewielkim średnicom kropli uzyskiwana jest bardzo duża powierzchnia rozpylonej wody, co umożliwia szybką wymianę ciepła z otoczeniem i stwarza doskonałe właściwości gaśnicze generowanej mgły przy stosunkowo niewielkim zużyciu wody.

Schemat stałego systemu gaśniczo-mgłowego zasilanego sprężonym gazem z butli i wodą z hydroforu

Stały System Gaśniczo-Mgłowy został zaprojektowany jako alternatywa dla systemów gaśniczych opartych na wykorzystaniu halonów, CO2 lub innych gazów szkodliwych dla środowiska, jak również systemów tryskaczowych czy pianowych wymagających dużych ilości wody. Jest to system niskociśnieniowy, dwumediowy, bezpieczny dla środowiska, który do wytworzenia bardzo drobnej mgły wodnej używa sprężonego powietrza lub azotu i wody.

Schemat stałego systemu gaśniczo-mgłowego zasilany sprężonym gazem z butli i wodą z sieci wodociągowej

Do ochrony pomieszczeń Telesto oferuje systemy gaśnicze zasilane mediami dostarczonymi przez klienta lub wyposażone we własne zasilanie. Rozwiązania proponowane w tej dziedzinie wymagają dostosowania do indywidualnych potrzeb klienta i warunków istniejących w jego budynkach. Inżynierowie Telesto po wizji lokalnej zaproponują zoptymalizowany system, który odpowiednio ochroni wskazane pomieszczenia lub urządzenia.

Systemy mgły wodnej Telesto w ochronie przeciwpożarowej silników w pojazdach ciężkich

Firma Telesto oferuje profesjonalne systemy przeciwpożarowe do wielkich maszyn budowlanych, takich jak koparki, ładowarki, spycharki, kruszarki, koparko-ładowarki i wiele innych. Ze względu na bardzo duże rozmiary takich maszyn, koszt ich zakupu (w szczególności koszt silników) jest olbrzymi, dlatego warto zadbać o ich bezpieczeństwo przeciwpożarowe, szczególnie że potrafią pracować w ekstremalnie ciężkich warunkach.

Telesto oferuje systemy gaszenia takich pojazdów oparte o technologię generowania mgły pianowej z pianowego środka gaśniczego. Systemy przeciwpożarowe Telesto można zainstalować zarówno wewnątrz kabiny pojazdu, jak również na jego elementach zewnętrznych, a w szczególności w okolicach silnika. Systemy przeciwpożarowe Telesto mogą wykrywać pożar automatycznie, dzięki pneumatycznym rurkom detekcyjnym, które można umieścić w dowolnym miejscu pojazdu i które mogą dawać sygnał do aktywacji systemu przeciwpożarowego w ustalonym zakresie temperatur. System może być także uruchamiany ręcznie przez operatora maszyny.

Systemy mgły wodnej Telesto w ochronie przeciwpożarowej paneli PV

Wraz z dynamicznym rozwojem energii odnawialnej, panele fotowoltaiczne (PV) stały się powszechnym widokiem na krajobrazie energetycznym. Jednakże, aby zagwarantować nie tylko efektywność, ale także bezpieczeństwo przeciwpożarowe tych instalacji, konieczne jest zastosowanie skutecznych systemów ochrony przeciwpożarowej. Jednym z innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze są systemy gaśnicze firmy Telesto wykorzystujące mgłę wodną.

Dlaczego ochrona przeciwpożarowa jest istotna dla paneli fotowoltaicznych?

Panele fotowoltaiczne generują energię elektryczną przy użyciu światła słonecznego, co sprawia, że mogą generować znaczne ilości ciepła. W przypadku awarii lub nieprawidłowego funkcjonowania, istnieje potencjalne ryzyko pożaru, co może prowadzić do poważnych strat finansowych oraz uszkodzeń środowiskowych. Mgła wodna działa także jako skuteczne narzędzie do chłodzenia powierzchni paneli, co może pomóc w ograniczeniu ryzyka przegrzania.

Systemy mgły wodnej Telesto w ochronie przeciwpożarowej transformatorów i generatorów

W ofercie firmy Telesto znajdują się specjalistyczne systemy gaszenia transformatorów oraz generatorów i infrastruktury z nimi powiązanej. Systemy te zostały oparte o technologię generowania mgły z pianowego środka gaśniczego. Mgła pianowa jako środek gaśniczy skutecznie wypiera tlen z pożaru poprzez jej szybką ekspansję w kontakcie z ciepłem, dzięki czemu tworzy obojętne środowisko. Mgła pianowa poprzez swoje właściwości chłodzące kontroluje ryzyko ponownego zapłonu i rozprzestrzeniania się potencjalnie niszczycielskiego pożaru. Mgła pianowa zapobiega także „szokowi termicznemu” i nie stanowi zagrożenia dla sprzętu o gorącej powierzchni, który mógłby pęknąć lub ulec uszkodzeniu w wyniku szybkiego chłodzenia, dlatego doskonale nadaje się do gaszenia pożarów kosztownej infrastruktury krytycznej, takiej jak transformatory czy generatory prądu.