Informacje okresowe

W tej sekcji znajdują się raporty okresowe sporządzane na potrzeby rynku NewConnect:

  • Raporty kwartalne
  • Raporty roczne

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku:

– Raport kwartalny za I kwartał 2024 roku – 15 maja 2024 roku
– Raport kwartalny za II kwartał 2024 roku – 14 sierpnia 2024 roku
– Raport kwartalny za III kwartał 2024 roku – 14 listopada 2024 roku
– Raport roczny zostanie przekazany do publicznej wiadomości dnia 20 marca 2024 roku.

Raporty kwartalne 2024:

1 kwartał 2024 roku  – Raport kwartalny 2024-1Q TELESTO SA

2 kwartał 2024 roku  – 14 sierpnia 2024 roku

3 kwartał 2024 roku  – 14 listopada 2024 roku

4 kwartał 2023 roku  –  brak publikacji

 

Raporty kwartalne 2023:

1 kwartał 2023 roku  – Raport kwartalny 2023-1Q TELESTO SA

2 kwartał 2023 roku  – Raport kwartalny 2023-2Q TELESTO SA

3 kwartał 2023 roku  – Raport kwartalny-2023-3Q TELESTO SA

4 kwartał 2023 roku  –  brak publikacji

Raporty kwartalne 2022:

1 kwartał 2022 roku  – Raport kwartalny 2022-1Q TELESTO SA

2 kwartał 2022 roku  – Raport kwartalny 2022-2Q TELESTO SA

3 kwartał 2022 roku  – Raport kwartalny 2022-3Q TELESTO SA

4 kwartał 2022 roku  – brak publikacji ze względu na wcześniejszą publikację raportu rocznego za 2022

Raporty kwartalne 2021:

1 kwartał 2021 roku  – Raport kwartalny 2021-1Q TELESTO SA

2 kwartał 2021 roku  – Raport kwartalny 2021-2Q TELESTO SA

3 kwartał 2021 roku  – Raport kwartalny 2021-3Q TELESTO SA

4 kwartał 2021 roku  – brak publikacji, planowana publikacja raportu rocznego

Pozostałe raporty kwartalne dostępne są w zakładce “Raporty Kwartalne”

 

Pozostałe raporty roczne dostępne są w zakładce “Raporty Roczne”