Produkty > Biomasa i węgiel

Wprowadzenie do energetyki biomasy spowodowało wzrost uciążliwości problemu zapylenia. Biomasa charakteryzuje się bowiem wysokim stopniem pylenia, zarówno przy jej produkcji, jak również podczas przeładunku i transportu.

 

System ograniczenia pylenia Telesto na przesypie
System ograniczenia pylenia Telesto na przesypie

Zarówno dla instalacji współspalania jak i spalania czystego węgla TELESTO proponuje kompleksowe systemy, łączące głowice mgłowe oraz dyfuzory, których zadaniem jest ograniczenie pylenia na wszystkich etapach przetwarzania biomasy w elektrowniach i elektrociepłowniach, począwszy od rozładunku samochodów, poprzez taśmociągi, przesypy, aż do zasypów na wózkach rewersyjnych bądź pługach.

System TELESTO charakteryzuje się wysoką skutecznością odpylania przy minimalnym wzroście wilgotności paliwa.

wizualizacja systemy ograniczenia pylenia Telesto

 

W zależności od oczekiwań klienta system ograniczenia pylenia może być dodatkowo uzupełniony odpowiednio dobranym systemem detekcji poziomu zapylenia, systemem sterowania oraz wizualizacji, które umożliwią monitorowanie działania systemu.