TELESTO SA > Zasada działania

Mgła wodna TELESTO w ograniczeniu pylenia

Mgła wodna Telesto generowana jest w specjalnie zaprojektowanych głowicach, w których woda dyspergowana jest do postaci bardzo drobnych kropel o średnicach od kilku do kilkudziesięciu mikronów. Dzięki tak dużemu rozdrobnieniu krople wody skutecznie “wyłapują” cząstki pyłów, łącząc je w większe aglomeraty, tym samym zmniejszając ich lotność.

Z czego składa się system TELESTO

System ograniczenia pylenia TELESTO składa się z odpowiednio głowic oraz dyfuzorów, które stosowane są w zależności od problemów z zapyleniem występujących w danej sytuacji.

Technologia TELESTO

 • Mgła TELESTO jest wytwarzana w specjalnych głowicach zasilanych najczęściej wodą i sprężonym powietrzem
 • Wybrane rodzaje głowic TELESTO umożliwiają generowanie mgły, która posiada energię kinetyczną, dzięki czemu możliwe jest przenoszenie mgły na znaczące odległości, również na otwartym powietrzu
 • Technologia Telesto umożliwia neutralizację zapylenia w miejscu jego emisji poprzez łączenie cząstek pyłu w większe aglomeraty

Główne problemy zapylenia i zalety zastosowania systemu ograniczenia pylenia TELESTO:

 • poprawa warunków pracy, zmniejszenie uciążliwości
 • niższe koszty utrzymania maszyn - mniejsza częstotliwość remontów
 • zwiększone bezpieczeństwo – mniejsze zagrożenie wybuchem

Przykładowe miejsca zastosowania systemu ograniczenia pylenia TELESTO:

 • Elektrociepłownie
 • Elektrownie
 • Kopalnie węgla, kamienia, granitu
 • Zakłady przetwórstwa drewna
 • Inne zakłady przemysłowe, w których nadmierne pylenie stanowi problem.