Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Data publikacji:

Pragniemy poinformować, że w dniu 11 maja 2023 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Treść uchwał podjętych na Zgromadzeniu można znaleźć w zakładce Relacje Inwestorskie>>Walne Zgromadzenia.