Raporty bieżące

W tej sekcji zamieszczane są raporty bieżące spółki, które są również publikowane na stronie NewConnect w sekcji Raporty Spółek. Dane archiwalne z lat ubiegłych znajdują się w zakładkach po lewej stronie oraz na stronie New Connect w sekcji poświęconej komunikatom spółek: https://newconnect.pl/spolki-komunikaty-spolek.

 

System EBI

       
Numer raportuData raportuTytuł raportu
01/20212021-01-27Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku Telesto Spółka Akcyjna
02/20212021-03-19Raport roczny za 2020 rok
03/20212021-05-14Raport kwartalny z 1 kwartał 2021 roku
04/20212021-05-14Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TELESTO S. A. na dzień 9 czerwca 2021 roku
05/20212021-06-09Informacja o nieodbyciu się Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 czerwca 2021
06/20212021-06-09Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TELESTO S. A. na dzień 7 lipca 2021 roku
07/20212021-07-07Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Telesto Spółka Akcyjna 7 lipca 2021 roku
08/20212021-08-13Raport kwartalny za 2 kwartał 2021 roku

 

System ESPI

 
Numer raportuData raportuTytuł raportu