Raporty bieżące

W tej sekcji zamieszczane są raporty bieżące spółki, które są również publikowane na stronie NewConnect w sekcji Raporty Spółek. Dane archiwalne z lat ubiegłych znajdują się w zakładkach po lewej stronie.

 

System EBI

     
Numer raportuData raportuTytuł raportu
01/20192019-01-28Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku Telesto Spółka Akcyjna
02/20192019-02-14Raport kwartalny za 4 kwartał 2018 roku Telesto Spółka Akcyjna
03/20192019-04-30Raport Roczny TELESTO SA za 2018 rok
04/20192019-05-08Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej TELESTO SA
05/20192019-05-08Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TELESTO S. A. na dzień 26 czerwca 2019 roku
06/20192019-05-14Raport kwartalny za 1 kwartał 2019 roku Telesto Spółka Akcyjna
07/20192019-06-24Powołanie Zarządu Spółki TELESTO SA na nową kadencję
08/20192019-06-26Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2019
09/20192019-06-26Powołanie Członka Rady Nadzorczej TELESTO SA
10/20192019-08-14Raport kwartalny za 2 kwartał 2019 roku Telesto Spółka Akcyjna
11/20192019-08-22Korekta raportu kwartalnego za 2 kwartał 2019 roku

 

System ESPI

 
Numer raportuData raportuTytuł raportu
01/2019/W2019-05-08Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TELESTO S. A. na dzień 26 czerwca 2019 roku