Raporty bieżące

W tej sekcji zamieszczane są raporty bieżące spółki, które są również publikowane na stronie NewConnect w sekcji Raporty Spółek. Dane archiwalne z lat ubiegłych znajdują się w zakładkach po lewej stronie.

 

System EBI

     
Numer raportuData raportuTytuł raportu
01/20202020-02-01Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku Telesto Spółka Akcyjna
02/20202020-02-12Raport kwartalny za 4 kwartał 2019 roku
03/20202020-04-30Raport roczny za 2019 rok
04/20202020-05-15Raport kwartalny za 1 kwartał 2020 roku
05/20202020-08-14Raport kwartalny za 2 kwartał 2020 roku
06/20202020-09-11Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TELESTO S.A. na dzień 9 października 2020 roku Telesto Spółka Akcyjna
07/20202020-10-09Treść uchwał podjętych na zwyczajnym Walnym zgromadzeniu spółki 9 października 2020 roku
08/20202020-10-09href="https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=172107&title=Powo%C5%82anie+Cz%C5%82onk%C3%B3w+Rady+Nadzorczej">PowołanieCzłonkówRadyNadzorczej'
09/20202020-11-13href="https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=173710&title=Raport+kwartalny+za+3+kwarta%C5%82+2020+roku">Raportkwartalnyza3kwartał2020roku'

 

System ESPI

 
Numer raportuData raportuTytuł raportu