Raporty bieżące

W tej sekcji zamieszczane są raporty bieżące spółki, które są również publikowane na stronie NewConnect w sekcji Raporty Spółek. Dane archiwalne z lat ubiegłych znajdują się w zakładkach po lewej stronie oraz na stronie New Connect w sekcji poświęconej komunikatom spółek: https://newconnect.pl/spolki-komunikaty-spolek.

 

System EBI

     
Numer raportuData raportuTytuł raportu
01/20222022-01-26Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku
02/20222022-03-03Zawarcie umowy na badanie sprawozdania finansowego za rok 2021
03/20222022-03-21Raport roczny za rok 2021
04/20222022-05-16Raport kwartalny z 1 kwartał 2022

 

System ESPI

                   
Numer raportuData raportuTytuł raportu
1/20222022-01-04Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
2/20222022-01-11Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
3/20222022-01-12Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
4/20222022-01-13Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
5/20222022-01-14Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
6/20222022-01-18Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
7/20222022-01-25Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
8/20222022-02-01Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
9/20222022-02-03Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
10/20222022-02-17Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
11/20222022-02-23Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
12/20222022-02-25Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
13/20222022-03-04C='href="https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=194135&title=Zawiadomienia+o+transakcjach+w+trybie+art.+19+ust.+1+MAR">Zawiadomieniaotransakcjachwtrybieart.19ust.1MAR'
14/20222022-03-09C='href="https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=194219&title=Korekta+za%C5%82%C4%85cznika+do+raportu+13%2F2022+w+przedmiocie+zawiadomienia+o+transakcjach+w+trybie+art.+19+ust.+1+MAR">Korektazałącznikadoraportu13/2022wprzedmiociezawiadomieniaotransakcjachwtrybieart.19ust.1MARhref="https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=194135&title=Zawiadomienia+o+transakcjach+w+trybie+art.+19+ust.+1+MAR">'
15/20222022-03-09C='href="https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=194220&title=Zawiadomienia+o+transakcjach+w+trybie+art.+19+ust.+1+MAR">Zawiadomieniaotransakcjachwtrybieart.19ust.1MAR'
16/20222022-03-14C='href="https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=194335&title=Zawiadomienia+o+transakcjach+w+trybie+art.+19+ust.+1+MAR">Zawiadomieniaotransakcjachwtrybieart.19ust.1MAR'
17/20222022-03-21C='href="https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=194425&title=Zawiadomienia+o+transakcjach+w+trybie+art.+19+ust.+1+MAR">Zawiadomieniaotransakcjachwtrybieart.19ust.1MAR'
18/20222022-03-23C='href="https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=194742&title=Zawiadomienia+o+transakcjach+w+trybie+art.+19+ust.+1+MAR">Zawiadomieniaotransakcjachwtrybieart.19ust.1MAR'
19/20222022-03-28C='href="https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=194867&title=Zawiadomienia+o+transakcjach+w+trybie+art.+19+ust.+1+MAR">Zawiadomieniaotransakcjachwtrybieart.19ust.1MAR'
20/20222022-03-19C='href="https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=194902&title=Zawiadomienia+o+transakcjach+w+trybie+art.+19+ust.+1+MAR">Zawiadomieniaotransakcjachwtrybieart.19ust.1MAR'
21/20222022-04-15C='href="https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=195395&title=Zawiadomienia+o+transakcjach+w+trybie+art.+19+ust.+1+MAR">Zawiadomieniaotransakcjachwtrybieart.19ust.1MAR'