Raporty bieżące

W tej sekcji zamieszczane są raporty bieżące spółki, które są również publikowane na stronie NewConnect w sekcji Raporty Spółek. Dane archiwalne z lat ubiegłych znajdują się w zakładkach po lewej stronie oraz na stronie New Connect w sekcji poświęconej komunikatom spółek: https://newconnect.pl/spolki-komunikaty-spolek.

 

System EBI

     
Numer raportuData raportuTytuł raportu
01/20232023-01-30Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
02/20232023-03-21Raport roczny za 2022 rok
03/20232023-04-14Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
04/20232023-05-11Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Telesto Spółka Akcyjna 11 maja 2023 roku
05/20232023-05-15Raport kwartalny za pierwszy kwartał 2023 roku
05/20232023-08-14Raport kwartalny za 2 kwartał 2023 roku
07/20232023-09-27Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
07/20232023-11-14Raport kwartalny za 3 kwartał 2023 roku

 

System ESPI

   
Numer raportuData raportuTytuł raportu
1/2023/W2023-04-14Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TELESTO S. A. na dzień 10 maja 2023 roku
3/2023/W2023-05-11Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akconariuszy spółki Telesto Spółka Akcyjna 11 maja 2023 roku