Raporty roczne

 

Raport roczny za 2020 rok:

TELESTOSA_raport_roczny_2019TELESTOSA_raport_roczny_2020

ZAŁ_1_TELESTOSA_Sprawozdanie finansowe_z informacja dodatkową_2020

ZAŁ_2_TELESTOSA_sprawozdanie_zarzadu_2020

ZAŁ_3_TELESTOSA_Sprawozdanie z badania biegłego 2020

Raport roczny za 2019 rok:

TELESTOSA_raport_roczny_2019

Załącznik_1_TELESTOSA_sprawozdanie finansowe 2019 z informacją dodatkową

Załącznik_2_TELESTOSA_sprawozdanie z działalności_2019

Załącznik_3_TELESTOSA_Sprawozdanie_Biegłego_2019

Raport roczny za 2018 rok:

TELESTOSA_raport_roczny_2018

Załącznik_1_TELESTOSA_sprawozdanie finansowe 2018 z informacją dodatkową

Załącznik_2_TELESTOSA_sprawozdanie z działalności_2018

Załącznik_3_TELESTOSA_Sprawozdanie_Biegłego_2018

Raport roczny za 2017 rok:

TELESTOSA_raport_roczny_2017

Załącznik_1_TELESTOSA_sprawozdanie_finansowe_2017_podpisane

Załącznik_2_Sprawozdanie_Zarządu_2017

Raport roczny za 2016 rok:

TELESTOSA_raport_roczny_2016

Załącznik_1_TELESTOSA_sprawozdanie_finansowe_2016_podpisane

Załącznik_2_TELESTO SA Sprawozdanie_Zarządu_2016

Załącznik_3_TELESTO SA Raport z badania_biegłego_rewidenta_2016

Raport roczny za 2011 rok:

TELESTOSA_Raport_roczny_2011

Załącznik_1_Sprawozdanie Finansowe TELESTO SA za 2011 rok

Załącznik_2_Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych