ZWZA 2013-07-19

W dniu  19 lipca 2013 roku o godzinie 12.00 w siedzibie spółki przy ul. Ludwinowskiej, odbyło się  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki,

W załączniku poniżej znajduje się lista akcjonariuszy biorących udział w tym walnym zgromadzeniu i posiadających co najmniej 5% głosów na tym zgromadzeniu oraz lista podjętych uchwał

TELESTOSA_Lista_akcjonariuszy_biorących_udział_w_WZA_2013-07-19

TELESTOSA_Treść_uchwał_ZWZA_2013-07-19

 

W tym miejscu zamieszamy również dokumenty dotyczące zwołania tego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TELESTOSA_informacja o ogólnej liczbie akcjii oraz głosów

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA _OS.FIZYCZNE_

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA _JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE_

TELESTO_SA_wzór_pełnomocnictwa_WZA_osoba_fizyczna_word_2013-07-19

TELESTO_SA_wzór_pełnomocnictwa_WZA_osoba_prawna_word_2013-07-19