Aleksandra Kisły

Aleksandra Kisły

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

Politechnika Warszawska – SIMR

Canadian Executive MBA

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

  • Dyrektor w Biurze Przedstawicielskim Techem
  • Prezes Zarządu BP Techem SA
  • Prezes Zarządu C.C. Jensen Polska Sp. z o.o

Języki obce:

Posługuje się biegle językiem angielskim.

Informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

życiorys Aleksandra Kisły