Aleksandra Kisły

Aleksandra Kisły

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

Politechnika Warszawska – SIMR

Canadian Executive MBA

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

  • Dyrektor w Biurze Przedstawicielskim Techem
  • Prezes Zarządu BP Techem SA
  • Prezes Zarządu C.C. Jensen Polska Sp. z o.o

Języki obce:

Posługuje się biegle językiem angielskim.

Informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

życiorys Aleksandra Kisły

Informacja o spełnianiu przez  członka rady nadzorczej kryteriów niezależności:

Członek Rady Nadzorczej nie spełnia kryterium niezależności – do 31.07.2023 roku pełniła funkcję prezes zarządu spółki BP Techem Sp. z o.o. jednego z akcjonariuszy Emitenta.