ZWZA 2014-06-30

W dniu  30 czerwca 2014 roku o o godzinie 10.00 w siedzibie spółki przy ul. Ludwinowskiej, odbyło się  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które podjęło uchwały przedstawione w poniższym pliku.

TELESTOSA_Treść_uchwał_ZWZA_2014-06-30

 

Inne dokumenty związane w ZWZA z dnia 30 czerwca 2014

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu oraz Propozycje Uchwał:

TELESTOSA_Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2014

TELESTOSA_Projekty uchwał na ZWZ 2014-06-30

Ogólna liczba głosów uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy to 590.000.

 

Poniżej zamieszczamy również wzory pełnomocnictw w formacie Word oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika:

TELESTO_SA_wzór_pełnomocnictwa_WZA_osoba_fizyczna_2014

TELESTO_SA_wzór_pełnomocnictwa_WZA_osoba_prawna_2014

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (OS FIZYCZNE)_2014-06-30

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE)_2014-06-30

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących walnych zgromadzeń prosimy o kontakt na walne@telestosa.pl