Stanisław Brzeziński

Stanisław Brzeziński

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

– 1968-1972 – Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Społecznych

– 1981 – Uzyskanie stopnia doktora nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

– 2009 – Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

  • od 01.10.2012        Zastępca Dyrektora Instytutu Marketingu Wydziału  Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
  • od 01.02.2017        Profesor zwyczajny Politechniki Częstochowskiej
  • 09.01.2017              Nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  • od 01.07.2010        Profesor nadzwyczajny doktor habilitowany Politechniki Częstochowskiej
  • 10.12.2009              Nadanie tytułu doktora habilitowanego nauk ekonomicznych
  • 1996 – 2010             Nauczyciel akademicki, adiunkt na Wydziale Zarządzania
  • 1991-1994               Przedsiębiorstwo Obsługi PKS – Zakład w W-wie,
  • 1987-1991               Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej Naczelnik Wydziału,
  • 1983-1987              Konsul w Konsulacie Generalnym PRL w Ostrawie, Czechosłowacja
  • 1972-1983               Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej Naczelnik Wydziału, Rzecznik Prasowy – Doradca Ministra Doradca Prezesa Zarządu

Języki obce:

Czeski, rosyjski, angielski

Informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

życiorys Stanisław Brzezinski

 

Informacja o spełnianiu przez  członka rady nadzorczej kryteriów niezależności:

Członek Rady Nadzorczej nie spełnia kryterium niezależności – pełnił funkcję członka rady nadzorczej spółki Telesto Sp. z o.o. jednego z akcjonariuszy Emitenta w okresie krótszym niż 3 lata przed powołaniem. Obecnie profesor Brzeziński nie pełni żadnych funkcji w Telesto Sp. z o.o., jest jej udziałowcem z udziałem mniejszym niż 5%.