ZWZA 2012-06-29

W dniu  29 czerwca 2012 roku o godzinie 11.00 w siedzibie spółki przy ul. Ludwinowskiej, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki,

Treść podjętych uchwał znajduje się w poniższym załączniku:

TELESTOSA_Treść_uchwał_ZWZ_2012-06-29

 

Poniżej zostały zamieszczone również pozostałe dokumenty związane z tym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajdują się poniżej:

TELESTOSA_Zwołanie_ZWZA_na_29-06-2012

TELESTOSA_Projekty uchwał_ZWZA_29-06-2012

 

W tym miejscu zamieszamy również informację o ilości akcji oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika w formacie Word umożliwiającym edycję.

TELESTOSA_informacja o ogólnej liczbie akcjii oraz głosów

Formularz – wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (OS.FIZYCZNE)

Formularz – wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE)

TELESTO_SA_wzór_pełnomocnictwa_WZA_osoba_fizyczna_word

TELESTO_SA_wzór_pełnomocnictwa_WZA_osoba_prawna_word

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących walnych zgromadzeń prosimy o kontakt na walne@telestosa.pl