NWZA 2015-07-30

W dniu  30 lipca 2015 roku o o godzinie 10.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Rafała Kokoszewskiego w Warszawie przy ul. Puławskiej 233 lok. 1. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które podjęło uchwały przedstawione w poniższym pliku.

TELESTOSA_Treść uchwał podjętych_NWZ_2015-07-30

 

Inne dokumenty związane w ZWZA z dnia 30 lipca czerwca 2015

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu oraz Propozycje Uchwał:

TELESTO_SA_Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 2015-07-30

TELESTOSA_Treść_projektów_uchwał_NWZ_2015-07-30

 

Ogólna liczba głosów uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy to 590.000.

 

Poniżej zamieszczamy również wzory pełnomocnictw w formacie Word oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika:

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (OS FIZYCZNE)_2015-06-22

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE)_2015-06-22

TELESTO_SA_wzór_pełnomocnictwa_WZA_osoba_prawna_2015

TELESTO_SA_wzór_pełnomocnictwa_WZA_osoba_fizyczna_2015

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących walnych zgromadzeń prosimy o kontakt na walne@telestosa.pl