ZWZA 2017-06-29

W dniu  29 czerwca 2017 roku o o godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Rafała Kokoszewskiego w Warszawie przy ul. Puławskiej 233 lok. 1. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

 

Pod tym linkiem można pobrać treść uchwał podjętych przez na tym zgromadzeniu:

TELESTOSA_Treść_uchwał_ZWZA_2017-06-29

 

Poniżej znajdują się dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem:

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu oraz Propozycje Uchwał:

TELESTO_SA_Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 2017-06-29

TELESTO_SA_Projekty uchwał na ZWZ_2017-06-29

 

Ogólna liczba głosów uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy to 1.640.000.

 

Poniżej zamieszczamy również wzory pełnomocnictw w formacie Word oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika:

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE)_2017-06-29

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (OS FIZYCZNE)_2017-06-29

TELESTO_SA_wzór_pełnomocnictwa_WZA_osoba_fizyczna_2017-06-29

TELESTO_SA_wzór_pełnomocnictwa_WZA_osoba_prawna_2017-06-29

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących walnych zgromadzeń prosimy o kontakt na walne@telestosa.pl