Ewa Łada

Ewa Łada

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

Uniwersytet Warszawski – Wydział Chemii – Tytuł Doktora

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

  • 1973-1976 asystent w Katedrze Chemii w filii UW w Białymstoku
  • 1976-1983 starszy asystent w Katedrze Elektrochemii Organicznej UW
  • 1983 – obrona doktoratu
  • 1983-1990 – adiunkt w Pracowni Elektrochemii Organicznej UW
  • od 2001 – członek zarządu w firmie BP Techem SA

Języki obce:

Posługuje się biegle językiem angielskim.

Informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

życiorys Ewa Łada

 

Informacja o spełnianiu przez  członka rady nadzorczej kryteriów niezależności:

Członek Rady Nadzorczej nie spełnia kryterium niezależności – pełni funkcję członkini zarządu spółki BP Techem Sp. z o.o. jednego z akcjonariuszy Emitenta.