Raporty kwartalne

Raporty kwartalne 2023:

1 kwartał 2023 roku  – Raport kwartalny 2023-1Q TELESTO SA

2 kwartał 2023 roku  – Raport kwartalny 2023-2Q TELESTO SA

3 kwartał 2023 roku  – Raport kwartalny-2023-3Q TELESTO SA

4 kwartał 2023 roku  –  brak publikacji

Raporty kwartalne 2022:

1 kwartał 2022 roku  – Raport kwartalny 2022-1Q TELESTO SA

2 kwartał 2022 roku  – Raport kwartalny 2022-2Q TELESTO SA

3 kwartał 2022 roku  – Raport kwartalny 2022-3Q TELESTO SA

4 kwartał 2022 roku  – brak publikacji ze względu na wcześniejszą publikację raportu rocznego za 2022

Raporty kwartalne 2021:

1 kwartał 2021 roku  – Raport kwartalny 2021-1Q TELESTO SA

2 kwartał 2021 roku  – Raport kwartalny 2021-2Q TELESTO SA

3 kwartał 2021 roku  – Raport kwartalny 2021-3Q TELESTO SA

4 kwartał 2021 roku  – brak publikacji ze względu na wcześniejszą publikację raportu rocznego za 2021

Raporty kwartalne 2020:

1 kwartał 2020 roku  –  Raport kwartalny 2020-1Q TELESTO SA

2 kwartał 2020 roku  – Raport kwartalny 2020-2Q TELESTO SA

3 kwartał 2020 roku  – Raport kwartalny 2020-3Q TELESTO SA

4 kwartał 2020 roku  – brak publikacji ze względu na wcześniejszą publikację raportu rocznego za 2020

Raporty kwartalne 2019:

1 kwartał 2019 roku  – Raport kwartalny 2019-1Q TELESTO SA

2 kwartał 2019 roku  – Raport kwartalny 2019-2Q TELESTO SA

3 kwartał 2019 roku  – Raport kwartalny 2019-3Q TELESTO SA

4 kwartał 2019 roku  –Raport kwartalny 2019-4Q TELESTO SA

Raporty kwartalne 2018:

1 kwartał 2018 roku  – Raport kwartalny 2018-1Q TELESTO SA

2 kwartał 2018 roku  – Raport kwartalny 2018-2Q TELESTO SA

3 kwartał 2018 roku  – Raport kwartalny 2018-3Q TELESTO SA

4 kwartał 2018 roku  – Raport kwartalny 2018-4Q TELESTO SA

Raporty kwartalne 2017:

1 kwartał 2017 roku  – Raport kwartalny 2017-1Q TELESTO SA

2 kwartał 2017 roku  – Raport kwartalny 2017-2Q TELESTO SA

3 kwartał 2017 roku  – Raport kwartalny 2017-3Q TELESTO SA

4 kwartał 2017 roku  – Raport kwartalny 2017-4Q TELESTO SA

Raporty kwartalne 2016:

1 kwartał 2016 roku  – TELESTO SA Raport kwartalny 2016 1Q

2 kwartał 2016 roku  – Raport kwartalny 2016-2Q TELESTO SA

3 kwartał 2016 roku  – Raport kwartalny 2016-3Q TELESTO SA

4 kwartał 2016 roku  – Raport kwartalny 2016-4Q TELESTO SA_

Raporty kwartalne 2015:

1 kwartał 2015 roku  – TELESTO SA Raport kwartalny_2015_1Q

2 kwartał 2015 roku  – TELESTO SA Raport kwartalny_2015_2Q

3 kwartał 2015 roku  – TELESTO SA Raport kwartalny_2015_3Q

4 kwartał 2015 roku  – TELESTO SA Raport kwartalny_2015_4Q

Raporty kwartalne 2014:

1 kwartał 2014 roku  – TELESTO SA Raport kwartalny_2014_1Q

2 kwartał 2014 roku  – TELESTO SA Raport kwartalny_2014_2Q

3 kwartał 2014 roku  – TELESTO SA Raport kwartalny_2014_3Q

4 kwartał 2014 roku  – TELESTO SA Raport kwartalny_2014_4Q

Raporty kwartalne 2013:

1 kwartał 2013 roku  – TELESTO SA Raport kwartalny_2013_1Q

2 kwartał 2013 roku  – TELESTO SA Raport kwartalny_2013_2Q

3 kwartał 2013 roku  – TELESTO SA Raport kwartalny_2013_3Q

4 kwartał 2013 roku – TELESTO SA Raport kwartalny_2013_4Q

Raporty kwartalne 2012:

1 kwartał 2012 roku  – TELESTO SA Raport kwartalny_2012_1Q

2 kwartał 2012 roku  – TELESTO SA Raport kwartalny_2012_2Q

3 kwartał 2012 roku  – TELESTO SA Raport kwartalny_2012_3Q

4 kwartał 2012 roku – TELESTO SA Raport kwartalny_2012_4Q

Raporty kwartalne 2011:

1 kwartał 2011 roku – dane finansowe z raportu stanowią fragment Dokumentu Informacyjnego

2 kwartał 2011 roku – TELESTO SA Raport kwartalny_2011_2Q

3 kwartał 2011 roku – TELESTO SA Raport kwartalny_2011_3Q

4 kwartał 2011 roku –  TELESTO SA Raport kwartalny_2011_4Q