ZWZA 2016-06-10

W dniu  10 czerwca 2016 roku o o godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Rafała Kokoszewskiego w Warszawie przy ul. Puławskiej 233 lok. 1. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

 

Pod tym linkiem można pobrać treść uchwał podjętych przez na tym zgromadzeniu:

TELESTOSA_Treść_uchwał_ZWZA_2016-06-10

 

Poniżej znajdują się dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem:

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu oraz Propozycje Uchwał:

TELESTO_SA_Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 2016-06-10

TELESTO_SA_Projekty uchwał na ZWZ 2016-06-10

Ogólna liczba głosów uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy to 1.640.000.

Dane finansowe oraz raporty, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

TELESTOSA_Sprawozdanie_Finansowe_2015_podpisane

Załącznik 2_TELESTOSA_sprawozdanie_zarządu_2015

TELESTO_SA_raport z badania_biegłego_rewidenta_2015

 

Poniżej zamieszczamy również wzory pełnomocnictw w formacie Word oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika:

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (OS FIZYCZNE)_2015-06-22

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE)_2015-06-22

TELESTO_SA_wzór_pełnomocnictwa_WZA_osoba_prawna_2016-06-10

TELESTO_SA_wzór_pełnomocnictwa_WZA_osoba_fizyczna_2016-06-10

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących walnych zgromadzeń prosimy o kontakt na walne@telestosa.pl