Anna Stefańczyk

Anna Stefańczyk

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, wydziału Finansów i Bankowości. Ukończyła również  Podyplomowe Studium: Metody Wyceny Spółki Kapitałowej (SGH) oraz Podyplomowe Studium Rachunkowości (SGH).

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

  • Specjalista ds. Finansów w Teco-park Sp. o.o.
  • Dyrektor Finansowy – Telesto Sp. z o.o
  • Dyrektor Finansowy BP Techem Sp.z o.o.

Informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

życiorys Anna Stefańczyk

 

Informacja o spełnianiu przez  członka rady nadzorczej kryteriów niezależności:

Członek Rady Nadzorczej nie spełnia kryterium niezależności – pełni funkcję członkini zarządu spółki BP Techem Sp. z o.o. jednego z akcjonariuszy Emitenta.