Zygmunt Łada

Zygmunt Łada

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

Uniwersytet Warszawski – Wydział Chemii, Dyplom Magistra Chemii – 1973.

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

  • Nauczyciel Akademicki w Akademii Medycznej w Warszawie 1973 – 1979
  • Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego TIMEX S.A. handel zagraniczny (przedstawiciel szeregu firm zachodnich) 1979 – 1990
  • W 1990 rozpoczęcie samodzielnej działalności gospodarczej pod firmą Biuro Przedstawicielskie Techem, przekształconą w 1995 w BP Techem SA, gdzie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Fisher Rosemount Polska – automatyka przemysłowa – Prezes Zarządu – 1992 – 1994
  • SP Opony a później Dunlop Opony Sp. z o.o. –- Prezes Zarządu – 1994 – 2000
  • Kleen-tex Polska Sp. z o.o. – produkcja i sprzedaż mat – członek Rady Nadzorczej w latach – 1997 – 2008
  • Telesto Sp. z o.o. – polska firma innowacyjna zajmująca się mgłą wodną m.in. do gaszenia pożarów, odpylania i dekontaminacji – od 2000 do dziś
  • Współwłaściciel i członek władz wielu spółek.

Języki obce:

Posługuje się biegle językiem angielskim, a na poziomie podstawowym niemieckim i rosyjskim.

Informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

życiorys Zygmunt Łada

 

Informacja o spełnianiu przez  członka rady nadzorczej kryteriów niezależności:

Członek Rady Nadzorczej nie spełnia kryterium niezależności – pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce Telesto Sp. z o.o. – założyciela, akcjonariusza oraz licencjodawcy dla Emitenta.