RELACJE INWESTORSKIE > Rada Nadzorcza

W myśl § 21 Statutu Emitenta Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków, których powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat i jest wspólna dla wszystkich członków Rady.

Obecnie w skład Rady Nadzorczej wchodzą:

  • Pan Zygmunt Łada – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Pan Michał Lasocki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Pani Aleksandra Kisły – Członek Rady Nadzorcze
  • Pan Stanisław Brzeziński  - Członek Rady Nadzorczej
  • Pani Ewa Łada – Członek Rady Nadzorczej